Kuyaw Ang Yawa

Kuyaw kay ka.

Kuyaw!

Kuyawa yawaa.

Yawa.

Yawa ka!

Yawa kakuyaw.

Yawaa ka, kuyaw ka?

Kuyaw ka yawa?

Yawa, away?

Away ka yawa?

Yawa!

Yawa.

Unya yawa, away?

Away!

Yawa, away?

Yawa ka?

Kuyaw ka?

Kuyawan ka?

Uy, kuyawan ka?

Yawa, Kuyawan?

Kuyawa yawaa nakuyawan!

Yawa makuyawan?

naay ana na yawa?

Yawaa.

Kuyawa.

Way yawa uy.

Kuyaw, naa.